Разпореждане от 21.10.2019 г. на председателя на Софийски районен съд

22.10.2019

На 21.10.2019 г. председателят на Софийски районен съд разпореди всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа от територията на страната, в срок от 24 часа от публикуването на разпореждането, считано от 22.10.2019 г., до следните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:

https://slotv-club.com/