Разпореждане от 01.08.2018 г. на председателя на Софийски районен съд

03.08.2018

На 01.08.2018 г. председателят на Софийски районен съд разпореди всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа от територията на страната, в срок от 24 часа от публикуването на разпореждането, считано от 03.08.2018 г., до следните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:

https://www.splitacescasino.com/
https://www.wildblaster.com/