Решения от заседанието на ДКХ на 25.03.2020 г.

25.03.2020