Съобщение във връзка с епидемиологичната обстановка.

16.03.2020

С решение на Народното събрание по предложение на Министерски съвет в страната бе обявено извънредно положение от 13.03.2020 до 13.04.2020 г. във връзка с разрастващата се епидемия от коронавирус - COVID-19. С оглед на това със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването са въведени редица временни ограничения, касаещи свободното предвижване на гражданите, спазване на социална дистанция и карантина, затваряне на училища, университети, детски градини, игрални зали, спортни мероприятия, конференции и др.
С цел да се предотврати струпването на хора на „едно гише", съобразно наложените извънредни мерки, удостоверенията за издаден лиценз следва да останат за отговорно пазене във Вас.
В зависимост с епидемиологичната обстановка ще бъдат публикувани допълнителни информация и указания за възобновяване на дейността.