Дневен ред на заседанието на ДКХ на 29.09.2017 г. от 13.00 ч.

28.09.2017