Дневен ред на заседанието на ДКХ на 25.09.2017 г. от 14.00 ч.

21.09.2017