Дневен ред на заседанието на ДКХ на 25.08.2017 г. от 14.00 ч.

24.08.2017