Дневен ред на заседанието на ДКХ на 18.08.2017 г. от 14.00 ч.

17.08.2017