Дневен ред на заседанието на ДКХ на 31.07.2017 г. от 14.00 ч.

28.07.2017