Дневен ред на заседанието на ДКХ на 07.07.2017 г. от 14.00 ч.

06.07.2017