Дневен ред на заседанието на ДКХ на 28.06.2017 г. от 14.00 ч.

27.06.2017