Дневен ред на заседанието на ДКХ на 16.06.2017 г. от 14.00 ч.

15.06.2017