Дневен ред на заседанието на ДКХ на 26.05.2017 г. от 14.00 ч.

25.05.2017