Дневен ред на заседанието на ДКХ на 19.05.2017 г. от 14.00 ч.

18.05.2017