Дневен ред на заседанието на ДКХ на 24.01.2017 г. от 14.00 ч.

23.01.2017