Дневен ред на заседанието на ДКХ на 16.12.2016 г. от 14.00 ч.

15.12.2016