Дневен ред на заседанието на ДКХ на 23.11.2016 г. от 14.00 ч.

22.11.2016