Дневен ред на заседанието на ДКХ на 04.11.2016 г. от 14.00 ч.

03.11.2016