Дневен ред на заседанието на ДКХ на 28.10.2016 г. от 14.00 ч.

27.10.2016