Дневен ред на заседанието на ДКХ на 21.10.2016 г. от 14.00 ч.

20.10.2016