Заседания на Държавната комисия по хазарта за м. септември 2007 г.

29.08.2007

На 11.09.2007 г. от 10.00 ч. в сградата на Държавната комисия по хазарта (гр. София, бул. „Мария Луиза" №22, Заседателна зала), ще се проведе редовно заседание на комисията.

На 20.09.2007 г. от 10.00 ч. в сградата на Държавната комисия по хазарта (гр. София, бул. „Мария Луиза" №22, Заседателна зала), ще се проведе редовно заседание на комисията.

На 28.09.2007 г. от 10.00 ч. в сградата на Държавната комисия по хазарта (гр. София, бул. „Мария Луиза" №22, Заседателна зала), ще се проведе редовно заседание на комисията.

Забележка: Държавната комисия по хазарта (ДКХ) си запазва правото да променя посочените дати и началния час на предстоящите заседания, като информацията за това ще бъде своевременно отразявана на интернет страницата на ДКХ.