Дневен ред на заседанието на ДКХ на 30.09.2016 г. от 14.00 ч.

29.09.2016