Дневен ред на заседанието на ДКХ на 10.09.2016 г. от 11.00 ч.

09.09.2016