Заседания на Държавната комисия по хазарта за м. август 2007 г.

31.07.2007

 

На 16.08.2007 г. от 10.00 ч. в сградата на Държавната комисия по хазарта (гр. София, бул. „Мария Луиза" №22,  заседателна зала), ще се проведе редовно заседание на комисията.

На 24.08.2007 г. от 10.00 ч. в сградата на Държавната комисия по хазарта (гр. София, бул. „Мария Луиза" №22,  заседателна зала), ще се проведе редовно заседание на комисията.

На 31.08.2007 г. от 10.00 ч. в сградата на Държавната комисия по хазарта (гр. София, бул. „Мария Луиза" №22,  заседателна зала), ще се проведе редовно заседание на комисията.

Забележка: Държавната комисия по хазарта (ДКХ) си запазва правото да променя посочените дати и началния час на предстоящите заседания, като промените ще бъдат своевременно отразявани на интернет страницата на ДКХ.