Дневен ред на заседанието на ДКХ на 31.08.2016 г. от 14.00 ч.

30.08.2016