Дневен ред на заседанието на ДКХ на 22.07.2016 г. от 14.00 ч.

21.07.2016