Дневен ред на заседанието на ДКХ на 27.06.2016 г. от 14.00 ч.

24.06.2016