Дневен ред на заседанието на ДКХ на 03.06.2016 г. от 14.00 ч.

02.06.2016