Дневен ред на заседанието на ДКХ на 23.01.2015 г. от 14.00 ч.

22.01.2015