Заседаниe на Държавната комисия по хазарта на 29 юни 2007 г.

26.06.2007

 

Заседаниe на Държавната комисия по хазарта  на 29  юни  2007 г.

На 29. 06. 2007 г. в град София на бул. „Мария Луиза" №22 в сградата на Държавната комисия по хазарта в заседателната зала от 10.00 часа, ще се проведе редовно заседание на Държавната комисия.


Забележка: Държавната комисия по хазарта(ДКХ) си запазва правото да промени датите на посочените заседания, като своевременно, ще бъдат отразени на страницата на ДКХ.