Дневен ред на заседанието на ДКХ на 18.12.2014 г. от 14.00 ч.

17.12.2014