Дневен ред на заседанието на ДКХ на 28.11.2014 г. от 14.00 ч.

27.11.2014