Дневен ред на заседанието на ДКХ на 21.11.2014 г. от 14.00 ч.

20.11.2014