Дневен ред на заседанието на ДКХ на 31.10.2014 г. от 14.00 ч.

30.10.2014