Дневен ред на заседанието на ДКХ на 17.10.2014 г. от 14.00 ч.

16.10.2014