Дневен ред на заседанието на ДКХ на 26.09.2014 г. от 13.00 ч.

25.09.2014