Дневен ред на заседанието на ДКХ на 10.06.2014 г. от 14.00 ч.

09.06.2014