Дневен ред на заседанието на ДКХ на 23.05.2014 г. от 14.00 ч.

22.05.2014