Дневен ред на заседанието на ДКХ на 16.04.2014 г. от 14.00 ч.

15.04.2014