Дневен ред на заседанието на ДКХ на 21.02.2013 г. от 13.00 ч.

20.02.2013