Дневен ред на заседанието на ДКХ на 16.01.2013 г. от 13.00 ч.

15.01.2013