Дневен ред на заседанието на ДКХ на 19.12.2012 г. от 13.00 ч.

18.12.2012