Дневен ред на заседанието на ДКХ на 17.06.2011 г. от 13.00 ч.

16.06.2011

Дневен ред