Дневен ред на заседанието на ДКХ на 14.12.2010 г. от 14.00 ч.

13.12.2010

Дневен ред