Дневен ред на заседанието на ДКХ на 16.11.2010 г. от 14.00 ч.

15.11.2010

Дневен ред