Дневен ред на заседанието на ДКХ на 22.10.2010 г. от 14.00 ч.

21.10.2010

Дневен ред