Дневен ред на заседанието на ДКХ на 30.09.2010 г. от 13.00 ч.

29.09.2010

Дневен ред