Дневен ред на заседанието на ДКХ на 21.09.2010 г. от 14.00 ч.

20.09.2010

Дневен ред