Дневен ред на заседанието на ДКХ на 27.08.2010 г. от 14.00 ч.

26.08.2010

Дневен ред