Дневен ред на заседанието на ДКХ на 27.07.2010 г. от 14.00 ч.

26.07.2010

Дневен ред